EN

Pravila nagradnog natječaja

Zašto je Mikeda idealan poklon za vašu kožu?

Članak 1

Nagradni natječaj „Zašto je Mikeda idealan poklon za vašu kožu?“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba Mikeda proizvoda.

Članak 2

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.mikeda.hr

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 4

Nagradni natječaj će početi 1.12.2018. i trajati do 31.12.2018. do 23:59 sati.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na slijedeći način:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je napisati zašto je Mikeda idealan poklon za vašu kožu.

Članak 5

Prijava za sudjelovanje moguća je preko web stranice www.mikeda.hr ili slanjem odgovora putem pošte.

Za prijavu putem web stranice je potrebno napraviti slijedeće korake:

  1. Posjetiti web stranicu: www.mikeda.hr
  2. Upoznati se s Pravilima natječaja
  3. Popuniti sva polja obrasca za prijavu istinitim osobnim i kontakt podacima.
  4. Prihvatiti ova Pravila postavljanjem kvačice na polje “Potvrđujem da sam upoznat i suglasan s pravilima ovog natječaja”.

Za prijavu putem pošte je potrebno napraviti slijedeće korake:

  1. Upoznati se s Pravilima natječaja
  2. Napisati odgovor (Zašto je Mikeda idealan poklon za vašu kožu?), osobne i kontakt podatke, te označiti kvačicom polje da ste upoznati i suglasni s pravilima natječaja
  3. Gore navedeno poslati na adresu: Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb s naznakom: Nagradni natječaj: Zašto je Mikeda idealan poklon za moju kožu?

Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku po odluci žirija.

Članak 6

Iz svih pristiglih prijava žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvalitetu poslanih odgovora, odabrat će 1 (jednu) prijavu koja će biti nagrađena Mikeda poklon paketom.

Članak 7

Rezultati dobitnika biti će objavljeni 11.1.2019. na web stranici natječaja.

Članak 8

Dobitnik će biti obaviješten putem predanih/dostavljenih osobnih podataka.

Članak 9

Nagrada će se poslati putem pošte na adresu dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne primi obavijest o dobivenoj nagradi, ili ne preuzme nagradu Organizator će obavijest ili nagradu poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeo nagradu.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

Članak 10

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko ako postane dobitnik, njegovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnik nagrade, u svezi tekstova dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osniva isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene tekstove te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim tekstovima krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 12

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 27.11.2018. godine.

Organizator: Milsing d.o.o.

Natrag na natječaj

Izaberite svoj Mikeda® Active Collagen 5000 program

s Kupite

Nahranite svoju kožu iznutra i priuštite joj Mikeda® Active Collagen 5000 trotjedni program.

s Kupite

Prvi rezultati su vidljivi već nakon 4 tjedna primjene: poboljšava se struktura, elastičnost i čvrstoća kože.

s Kupite

Primijetite izraženije i značajnije rezultate. S Mikeda® Active Collagenom 5000 postižete trajnije rezultate i odgađate znakove starenja iznutra prema van.

bočica = 25 ml

jednom dnevno

7x aktivnih sastojaka

30 min - brza apsorpcija